โคมไฟประติมากรรมดอกบัว CRSeries5157

รหัส : CRSeries5157
ยี่ห้อ : RF
รุ่น : โคมไฟประติมากรรมดอกบัว

           โคมไฟประติมากรรมดอกบัว มีให้เลือกหลายแบบ โคมไฟระติมากรรมดอกบัวกิ่งเดี่ยว หรือโคมไฟประติมากรรมดอกบัวกิ่งคู่ ขนาดเล็กขนาดใหญ่สามารถผลิตตามงบประมาณ ตามสเปกได้ตามความต้องการของลูกค้า

โคมไฟประติมากรรมดอกบัว สามารถผลิตได้ตามแบบที่ต้องการ  อาทิเช่น

         - โคมไฟประติมากรรมดอกบัวกิ่งเดี่ยว 

         - โคมไฟประติมากรรมดอกบัวกิ่งคู่

         - โคมไฟประติมากรรมดอกบัว  

         - โคมไฟดอกบัว

 

โคมไฟประติมากรรมดอกบัว สามารถกำหนดความสุงได้ โดยอ้างอิ่งดังนี้

         - หลอดประหยัดไฟทั่วไป ความสุงของโคมไฟประติมากรรมดอกบัว  ควรอยู่ที่ 3-5M

         - หลอดไฟ150W ความสุงของโคมไฟประติมากรรมดอกบัว  ควรอยุ่ที่ 5-6M

         - หลอดไฟ250W ความสูงของโคมไฟประติมากรรมดอกบัว ควรอยุ่ที่ 6-8M

         - หลอดไฟ 400W ความสุงของโคมไฟประติมากรรมดอกบัว ควรอยู่ที่ 7-9M

 

   ความสูงของโคมไฟประติมากรรมดอกบัวนี้เป็นความสุงเฉลี่ยมาตราฐาน

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแล้วแต่ละโครงการ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง