โคมไฟกินรีทรงหลุยส์ CRSeries-2151

รหัส : CRSeries-2151
ยี่ห้อ : RF
รุ่น : โคมไฟกินรีทรงหลุยส์


           โคมไฟประติมากรรมกินรีทรงหลุยส์ มีทั้งแบบโคมไฟประติมากรรมกินรีคู่ โคมไฟประติมากรรมกินรีกิ่งเดี่ยว โคมไฟกินรีหัวเสา โคมไฟกินรีติดผนัง โคมไฟกินรีตามสั่งหลายรูปแบบ โคมไฟกินรีประยุกต์ โคมไฟกินรี ฯลฯ พร้อมทังยังมีหลายแบบหลายขนาดให้เลือกสามารถสอบถามรายละเอียดด้านบน

โคมไฟประติมากรรมกินรีทรงหลุยส์ 

   - สามารถสั่งทำได้ตามความต้องการของลูกค้า

   - ระยะเวลาผลิตขึ้นอยู่กับจำนวน และรูปแบบ

   - มีแบบต่างๆ สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลุกค้า

   - มีทั้งโคมไฟกินรีแบบตั้งหัวเสา โคมไฟกินรีติดผนัง โคมไฟกินรีเสาไฟ

   - โคมไฟกินรีเสาไฟแบบกิ่งคู่ โคมไฟกินรีแบบประยุกต์ โคมไฟกินรีแบบกิ่งเดี่ยว

 

รูปแบบโคมไฟประติมากรรมกินรี มีหลายแบบดังนี้

   - โคมไฟกินรี แบบเสาไฟสนาม

   - โคมไฟกินรี แบบติดหัวเสา

   - โคมไฟกินรี แบบติดผนัง

   - โคมไฟกินรี แบบกิ่งเดี่ยว

   - โคมไฟกินรี แบบกิ่งคู่

 

 ขนาดต่าง ๆ ของโคมไฟกินรี มีหลายแบบให้เลือก

   - โคมไฟกินรีขนาด 50cm  โคมไฟกินรีขนาดนี้เหมาะกับติดตั้งหัวเสา กำแพงต่ำ

   - โคมไฟกินรีขนาด 60cm โคมไฟกินรีขนาดนี้เหมาะกับติดตั้งหัวเสา  กำแพงสูง

   - โคมไฟกินรีขนาด 80cm โคมไฟกินรีขนาดนี้เหมาะกับติดตั้งเสาไฟขนาดกลาง

   - โคมไฟกินรีขนาด 1M โคมไฟกินรีขนาดนี้เหมาะกับติดตั้งเสาไฟขนาดสูง วัตต์ไฟต่ำ

   - โคมไฟกินรีขนาด 1.2M โคมไฟกินรีขนาดนี้เหมาะกับติดตั้งเสาไฟขนาดสูง วัตต์สูง

   - โคมฟกินรีขนาด 1.4M โคมไฟกินรีขนาดนี้เหมาะกับติดตั้งเสาไฟขนาดใหญ่ วัตต์สุง

   - โคมไฟกินรีขนาด 1.5M โคมไฟกินรีขนาดนี้เหมาะกับติดตั้งเสาไฟขนาดใหญ่ วัตต์สูง