ออกแบบและผลิตโคมไฟตามแบบ

ออกแบบโคมไฟตามแบบ และผลิตโคมไฟภายนอก โคมไฟประติมากรรม โคมไฟตกแต่งสวน โดยช่างผู้ชำนาญงานด้านการหล่ออลูมิเนียม