สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2019 0  
Feb 2019 0  
Mar 2019 0  
Apr 2019 0  
May 2019 0  
Jun 2019 0  
Jul 2019 812  
Aug 2019 1331  
Sep 2019 1168  
Oct 2019 1485  
Nov 2019 1573  
Dec 2019 480