สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 1814  
Feb 2020 2785  
Mar 2020 4789  
Apr 2020 6067  
May 2020 4132  
Jun 2020 3878  
Jul 2020 4246  
Aug 2020 6720  
Sep 2020 4271  
Oct 2020 4009  
Nov 2020 1873  
Dec 2020 0