สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2022 4638  
Feb 2022 4488  
Mar 2022 5794  
Apr 2022 4909  
May 2022 2594  
Jun 2022 0  
Jul 2022 0  
Aug 2022 0  
Sep 2022 0  
Oct 2022 0  
Nov 2022 0  
Dec 2022 0