สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 1814  
Feb 2020 2785  
Mar 2020 4789  
Apr 2020 6067  
May 2020 4132  
Jun 2020 3878  
Jul 2020 390  
Aug 2020 0  
Sep 2020 0  
Oct 2020 0  
Nov 2020 0  
Dec 2020 0