สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 3311  
Feb 2021 3680  
Mar 2021 7412  
Apr 2021 6013  
May 2021 4653  
Jun 2021 4220  
Jul 2021 3759  
Aug 2021 15453  
Sep 2021 4654  
Oct 2021 3449  
Nov 2021 3160  
Dec 2021 730